Make a request

If you want to know more about our kitchens make a request to access on our materials


  [recaptcha ]

  Back to all kitchens

  Jeto me Passion…

  Njësitë gjeometrike, thjeshtësia maksimale, duke theksuar vlerën e materialeve dhe finiturën. Një projekt që përmban çdo element në formën dhe funksionin e tij.

   

  Lavamani nga Inox

  Ekstremisht higjienike dhe rezistente ndaj çngjyrosjes.
  Lavamanët vendosen sipër tavolinës së punës , metoda me e mirë për këto llojë lavamanesh

  CLIP top BLUMOTION:  Çdo gjë brenda

  Përplasja e dyerve janë një gjë e së kaluarës. Me CLIP top BLUMOTION  dyert mbyllen në heshtje, sepse tipari i BLUMOTION është i ndërtuar në bagllamët e kuzhinës. Këto bagllamë janë gjithashtu të pajisura me një çelës çaktivimi, kështu që edhe dyert e vogla dhe të lehta mund të mbyllen lehtë çdo herë.